login: BIBLIOTEKA   kurs e-learningowy

Nie jesteś zalogowany(a) (Zaloguj się)
Pomiń Menu głównePomiń Kalendarz

Kalendarz

Pn. Wt. Śr. Cz. Pi. So. Ni.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 Dziś Sunday, 21 July 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

Dostępne kursy
 • Szanowni Państwo,

  Kurs "Login: biblioteka" realizowany był w latach 2010-2015 i został już zakończony. Udział w kursie pod opieką tutorów nie jest już możliwy. Nie zapewniamy wsparcia w postaci wirtualnych dyżurów ani oceny wykonywanych zadań, nie ma też możliwości otrzymania certyfikatu uczestnictwa w kursie. Materiały dydaktyczne kursu "Login: biblioteka" mają wartość archiwalną i są nadal dostępne - wystarczy zalogować się do kursu jako "gość".

  Zespół Programu Rozwoju Bibliotek


  Pierwszy moduł szkolenia ma pomóc bibliotekarzom zmienić oblicze polskich bibliotek poprzez umiejętne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnych związanych z dostępem do informacji, wiedzy i kultury oraz coraz lepsze ich zaspokajanie. Udowodnimy Państwu, jak ważna jest rola bibliotekarki i bibliotekarza, którzy w dobie społeczeństwa informacyjnego są przewodnikami w poszukiwaniu informacji i wiedzy. Kurs uczy jak skutecznie wykorzystywać nowoczesne technologie w codziennej pracy. Zwraca także uwagę na najbardziej istotne kwestie w zawodzie bibliotekarza oraz wskazuje sposoby aktywnego promowania usług i działań biblioteki w zakresie integracji społeczności lokalnej i współpracy z miejscowymi organizacjami i instytucjami. Mamy nadzieję, że przygotowane treści szkoleniowe spełnią Państwa oczekiwania. Przed przystąpieniem do nauki - proponujemy zapoznać się z Przewodnikiem użytkownika. • Szanowni Państwo,

  Kurs "Login: biblioteka" realizowany był w latach 2010-2015 i został już zakończony. Udział w kursie pod opieką tutorów nie jest już możliwy. Nie zapewniamy wsparcia w postaci wirtualnych dyżurów ani oceny wykonywanych zadań, nie ma też możliwości otrzymania certyfikatu uczestnictwa w kursie. Materiały dydaktyczne kursu "Login: biblioteka" mają wartość archiwalną i są nadal dostępne - wystarczy zalogować się do kursu jako "gość".

  Zespół Programu Rozwoju Bibliotek

  Aktywna i praktyczna forma drugiego modułu szkolenia ma pomóc bibliotekarzom w podjęciu wyzwania, jakim jest zastosowanie w bibliotece wielu aspektów nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, by przemienić ją w nowoczesną i otwartą na różnych użytkowników placówkę, realizującą cele: edukacyjne, informacyjne, kulturalne i społeczne. W założeniu kurs ma umożliwić nabycie kwalifikacji i wiedzy fachowej dotyczącej zarówno technologii informatycznych, stosowanego sprzętu i urządzeń, a także pracy z nowymi formami informacji, promocji, narzędziami informacyjno-komunikacyjnymi oraz nowymi typami użytkowników informacji. Adresatami kursu są pracownicy bibliotek publicznych, ale może on trafić także do szerszego grona odbiorców, zarówno z kręgu bibliotek, jak i innego rodzaju placówek edukacyjnych i kulturalnych (np. szkół, ośrodków metodycznych, ośrodków kultury). Przed przystąpieniem do nauki - proponujemy zapoznać się z Przewodnikiem użytkownika. • Szanowni Państwo,

  Kurs "Login: biblioteka" realizowany był w latach 2010-2015 i został już zakończony. Udział w kursie pod opieką tutorów nie jest już możliwy. Nie zapewniamy wsparcia w postaci wirtualnych dyżurów ani oceny wykonywanych zadań, nie ma też możliwości otrzymania certyfikatu uczestnictwa w kursie. Materiały dydaktyczne kursu "Login: biblioteka" mają wartość archiwalną i są nadal dostępne - wystarczy zalogować się do kursu jako "gość".

  Zespół Programu Rozwoju Bibliotek

  W szkoleniu położono nacisk na wieloaspektowe przeszukiwanie sieci poprzez realizację zaplanowanej strategii wyszukiwawczej. Nakreślono w nim obraz środowiska informacyjnego, w którym dominującym narzędziem jest Google, przeciwstawiając mu mniej popularne, acz przydatne i bardziej wyspecjalizowane narzędzia wyszukiwawcze. Szczególne miejsce zajmuje omówienie nowych rozwiązań technologicznych, omawianych z punktu widzenia użytkownika poszukującego i otwartego na zmiany. Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla pracowników małych bibliotek, ale skorzystać z niego mogą także bibliotekarze innych instytucji. Po jego ukończeniu będą mogli wykorzystać swoją wiedzę w pracy zawodowej, która w dużej mierze polega także na kształceniu użytkowników w zakresie wyszukiwania informacji i wykorzystania nowych technologii. Przed przystąpieniem do nauki - proponujemy zapoznać się z Przewodnikiem użytkownika.

Pomiń Zaloguj się
fb
buw
inibi
Pomiń Barometr postępów

Barometr postępów

Wynik z ćwiczeń: 0% punktów
Czas dostępu do kursu kończy się za - dni.