Dlaczego powstał Login: BIBLIOTEKA?

Podstawowym celem projektu jest stworzenie i realizacja kursu e-learningowego dla potrzeb bibliotekarzy. Kurs ma być uzupełnieniem szkoleń stacjonarnych. Aktywna i praktyczna forma szkolenia e-learningowego ma na celu przygotowanie bibliotekarzy do prowadzenia placówek w nowoczesny sposób, organizowania ciekawych i oczekiwanych przez mieszkańców wydarzeń, promowania swojej placówki i gminy. W założeniu kurs ma umożliwić nabycie odpowiednich kwalifikacji i wiedzy fachowej – jest projektem długofalowym i ma obejmować dwie ścieżki kształcenia – podstawową i specjalistyczną (skierowaną do kadry zarządzającej bibliotekami). Przewidywany czas trwania kursu to 120 dni, z czego 90 dni przeznaczonych jest na realizację kursu, a pozostałe 30 na jego ocenę przez tutorów.

Adresatami kursu są pracownicy bibliotek publicznych. Od 2003 roku mogą oni korzystać z kursu internetowego dla bibliotekarzy BIBWEB, którego pomysłodawcą była Fundacja Bertelsmanna, a polskimi partnerami Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Komisja Wydawnictw Elektronicznych SBP oraz (od 2006 r.) Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. Wielu pracowników bibliotek publicznych skorzystało z oferty kursu BIBWEB (wg stanu na koniec 2009 r. wysłano 6 tys. certyfikatów ukończenia kursu; certyfikat potwierdza ukończenie jednego modułu kursu), co pozwoliło im uporządkować i poszerzyć wiedzę na temat Internetu, efektywnego wyszukiwania informacji w sieci oraz tworzenia własnej oferty internetowej. Poza ewidentnymi korzyściami wynikającymi z nabycia wiedzy i kwalifikacji do lepszego wykorzystywania Internetu w pracy bibliotekarza, BIBWEB oswoił środowisko bibliotekarskie z nową formą kształcenia. Proponując im nowy kurs w tej formie nie jest konieczne przełamywanie barier związanych z naturalnym oporem wobec nowości. Można założyć, że dla większości pracowników bibliotek publicznych w Polsce e-learning jako forma kształcenia nie jest zjawiskiem nowym.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie ma znaczącą pozycję wśród bibliotek akademickich, ściśle współpracuje też z bibliotekami publicznymi (wiele z nich współtworzy Narodowy Uniwersalny Katalog NUKAT, który jest prowadzony przez Centrum NUKAT, jednostkę w strukturze BUW).

BUW realizuje od 2003 r. kurs internetowy dla bibliotekarzy BIBWEB. Praca przy prowadzeniu kursu dała osobom bezpośrednio zaangażowanym w obsługę uczestników cenne doświadczenia dotyczące zarówno spraw administracyjnych (prowadzenie bazy uczestników, sporządzanie statystyk), ale także związanych z meritum kursu (rozwiązywanie problemów uczestników na forum kursu). Ponieważ od kilku lat kurs jest prowadzony na platformie Moodle, to oprogramowanie jest także dobrze znane wnioskodawcy.

Podobnie podwykonawcy: pracownicy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu przez ostatnie lata dbający o aktualność treści kursu BIBWEB oraz wspomagający merytorycznie uczestników kursu na forum dyskusyjnym BIBWEB-u zgromadził doświadczenia płynące z praktycznej realizacji kursu internetowego dla grup bibliotekarzy; Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW (COME), które jest od 2007 r. partnerem BUW w zakresie obsługi technicznej kursu BIBWEB na platformie Moodle także poznało już specyfikę kursów dla bibliotekarzy.

Login: BIBLIOTEKA miał swoją premierę 15 lutego 2011 r. Zachęceni jego sukcesem, postanowiliśmy stworzyć kolejne moduły. W ten sposób uczestnicy kolejnej edycji będą mieli możliwość skorzystania z poszerzonej oferty naszych szkoleń.

Ostatnia modyfikacja: Thursday, 16 October 2014, 14:27