Kim są autorzy projektu Login: BIBLIOTEKA?


Wśród realizatorów przedsięwzięcia można wyróżnić następujące zespoły zadaniowe:


Zespół BUW (koordynator projektu, dwóch hotlinerów do bezpośredniej obsługi kursu, księgowa):
 • Koordynator projektu: Anna Wołodko - nadzoruje realizację projektu i planuje jego kolejne fazy w stałym kontakcie z COME, UMK i FRSI.
 • Redaktorzy: Barbara Chmielewska (moduł 2 i 3), Matylda Filas (moduł 2), Karolina Minch (moduł 2), Anna Pełka (moduł 3), Ewa Rozkosz (moduł 2).
 • Hotlinerzy – odpowiedzialni za bezpośrednią obsługę uczestników kursu codziennie monitorują fora i odpowiadają na pytania dotyczące spraw organizacyjnych, rozwiązują proste problemy techniczne, przekazują zgłoszenia o poważniejszych problemach technicznych do COME UW, pełnią dyżury telefoniczne, stale kontrolują konto mailowe kursu, cyklicznie raportują tutorom aktywności uczestników, tworzą i aktualizują bazę uczestników kursu, drukują i wysyłają zaświadczenia do uczestników kursu.
 • Księgowa - prowadzi operacje księgowe na subkoncie projektu, księguje wpływy i wydatki, przygotowuje informacje o stanie konta, w razie potrzeby wystawia faktury.

Zespół pracowników IINiB UMK (redaktorzy, tutorzy, współpracownicy, eksperci), podwykonawca BUW:
 • Redaktorzy treści:
 • Przemysław Krysiński (moduł 1, 2 i 3)
 • Ewa J. Kurkowska (moduł 1, 2 i 3)
 • Natalia Pamuła-Cieślak (moduł 1, 2 i 3)
 • Tutorzy: Przemysław Krysiński, Ewa Kurkowska, Natalia Pamuła-Cieślak, Mariusz Jarocki, Małgorzata Kowalska. Wspierają przebieg szkolenia poprzez uczestnictwo w tzw. wirtualnych dyżurach, czatach z uczestnikami kursu i dyskusjach na forum. Ich podstawowym zadaniem będzie sprawdzanie i ocena prac zaliczeniowych przesyłanych przez kursantów. Każdy tutor opiekuje się 3-4 grupami szkoleniowymi.
 • Osoby współpracujące: Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska (moduł 1), Ewa Jaroszewska (moduł 1, 2 i 3), Małgorzata Kowalska (moduł 1, 2 i 3), Tomasz Kruszewski (moduł 1). Specjaliści w dziedzinie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Ich zadaniem było wspieranie procesu powstawania treści szkoleniowych poprzez uzupełnianie struktury kursu o informacje fachowe i praktyczne.
 • Eksperci: Ewa Głowacka (moduł 1, 2 i 3), Bronisława Woźniczka-Paruzel (moduł 1). Zadaniem ekspertów było zrecenzowanie kursu szkoleniowego i wskazanie ewentualnych błędów przed etapem testów, aby możliwe było wprowadzenie wszelkich korekt i poprawek.

Zespół COME (obsługa helpdesku technicznego), podwykonawca BUW:
 • Projektant aplikacji. Osoba odpowiedzialna za zaprojektowanie potrzebnych do implementacji funkcjonalności platformy do zdalnej edukacji.
 • Programiści wykonali prace nad rozbudową funkcjonalności platformy Moodle tak, by dopasować ją do potrzeb umieszczanych na niej kursów i zaplanowanego procesu dydaktycznego.
 • Tester. Osoba odpowiedzialna ze testowanie rozwiązań programistycznych.
 • Obsługa helpdesku technicznego. Opiekun helpdesku (obiera maile przesyłane przez hotlinerów z opisem problemów technicznych, rozwiązuje proste problemy i informuje o tym hotlinera zwrotnym mailem lub dodaje zgłoszenie do SYSTEMU ŚLEDZENIA BŁĘDÓW (SSB) i monitoruje jego status oraz przesyła hotlinerom link do zgłoszenia).
 • Administrator platformy. Administrator zajmuje się obsługą platformy do zdalnej edukacji pod kątem jej konfiguracji i aktualizacji związanych z bezpieczeństwem.

Ze strony Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, koordynatorem działań związanych z przygotowaniem i opracowaniem kursu e-learningowego są: Agnieszka Koszowska oraz Jacek Królikowski.
Ostatnia modyfikacja: Monday, 13 July 2015, 14:58