Kurs e-learningowy Login: BIBLIOTEKA jest szkoleniem składającym się z trzech modułów:
Moduł pierwszy
jest realizowany na dwóch poziomach. Dostępne są: POZIOM PODSTAWOWY (15 lekcji) i POZIOM ROZSZERZONY (20 lekcji). Każda lekcja zawiera tzw. książkę, w której umieszczono treści szkoleniowe. Aby ułatwić Państwu ich przyswajanie, wprowadzono podział na rozdziały i podrozdziały. Poniższy schemat przedstawia strukturę kursu (wykaz lekcji):

p - poziom podstawowy
r - poziom rozszerzony
   
 1. Zadania bibliotek gminnych w świetle obowiązującego prawa. Biblioteka jako lokalne centrum kulturalne (p)
 2. Standardy IFLA dla bibliotek publicznych (p)
 3. Analiza SWOT w bibliotece (p)
 4. Profil użytkownika biblioteki gminnej (p)
 5. Metody badania potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej (p)
 6. Biblioteki publiczne i ich partnerzy (p)
 7. Wolontariat oraz inne możliwości zwiększenia potencjału kadrowego bibliotek (p)
 8. Usługi biblioteczne świadczone w oparciu o ICT wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i w wieku senioralnym (p)
 9. Budowanie wizerunku bibliotekarza i automotywacja (p)
 10. Przygotowanie do działania (p+r)
 11. Zasady przygotowania wystąpienia publicznego (p)
 12. Prowadzenie wystąpień publicznych (p)
 13. Kierowanie pracami zespołu realizującego działania. Praca w zespole (p+r)
 14. Monitoring i ewaluacja (p+r)
 15. Badanie satysfakcji użytkowników. Wdrażanie działań korygujących (p+r)
 16. Planowanie rozwoju zawodowego bibliotekarza. Umiejętność definiowania celów zawodowych (p)
 17. Zarządzanie czasem (p+r)
 18. Zasady obsługi użytkowników (p)
 19. Informowanie o działalności biblioteki (p)
 20. Rzecznictwo (p)
   


Domyślnie kurs realizowany jest na poziomie podstawowym. Aby wybrać POZIOM ROZSZERZONY, należy z zakładki bocznego menu kursu wybrać opcję PROFIL (krok 1)
.


1


Następnie należy poprzez zakładkę MODYFIKUJ PROFIL (krok 2) dokonać wyboru poziomu kursu (krok 3).


2


Na kolejnej stronie znajduje się opcja INNE POLA (krok 4), w której należy dokonać wyboru poziomu kursu. Klikając na kwadracik obok etykiety "Poziom rozszerzony?", decydujemy o realizacji kursu na wyższym poziomie. Pozostawiając opcję bez zaznaczenia - rozwiązujemy kurs na poziomie podstawowym. Wybór opcji należy zatwierdzić poprzez użycie przycisku "Zmień profil" (krok 5). Pamiętaj! Zmiany zostaną zachowane pod warunkiem, że zostaną wypełnione wszystkie obowiązkowe pola (zaznaczone gwiazdką) w formularzu (rysunek poniżej).

3


Wybór poziomu rozszerzonego spowoduje, że lista LEKCJI zostanie zwiększona z 15 do 20. Pięć dodatkowych części szkolenia zostało wyróżnionych w następujący sposób:


4ZESTAWY ĆWICZEŃ
 • Każda lekcja posiada odrębny zestaw ćwiczeń sprawdzających. Czas przeznaczony na rozwiązanie każdego zestawu jest ściśle określony (1 pytanie = 2 min, jeśli w zestawie znajduje się 5 pytań – na rozwiązanie mają Państwo łącznie 10 min). Jeśli nie uda się odpowiedzieć na wszystkie pytania, po upływie 24 h będzie można zrobić to ponownie.

ZADANIE NR 1. Impreza kulturalna
 • Ocena w skali od 1 do 100.
 • Organizując imprezę kulturalną należy pamiętać o tym, żeby to było wydarzenie bieżące, odbywające się w trakcie trwania naszego kursu lub wyjątkowo - tuż po jego zakończeniu. Komplet dokumentów należy umieścić w jednym spakowanym folderze i przesłać za pomocą formularza.
 • Przesłany zestaw plików powinien zawierać:
  • Harmonogram działań,
  • notatkę prasową,
  • ulotkę informacyjną (może być stworzona za pomocą edytora tekstowego),
  • plakat (wykonany za pomocą programu GRAFICZNEGO),
  • zdjęcia i/lub filmy z imprezy,
  • odnośniki do miejsc, w których opublikowano informacje o imprezie (strony WWW, blogi, serwisy informacyjne).

ZADANIE NR 2. Strona WWW lub badanie satysfakcji użytkowników biblioteki

 • Ocena w skali od 1 do 100.
 • Przygotowana strona internetowa powinna posiadać menu, które umożliwi swobodną nawigację, minimum 5 wypełnionych podstron, galerię zdjęć. Może być wykonana za pomocą szablonu lub stworzona od podstaw przy użyciu kreatora stron WWW.
 • W przypadku badania satysfakcji użytkowników należy zebrać 50 użytkowników, załączyć formularz badań (ankietę), cel badania, interpretację wyników badań oraz wnioski końcowe.

ZADANIE NR 3. Prezentacja lub blog/strona/fanpage/profil
 • Ocena w skali od 1 do 100.
 • Zakładając blog należy pamiętać o tym, żeby nadać mu odpowiednią formę i regularnie uaktualniać. W przypadku zaliczenia będzie brana pod uwagę liczba wpisów, aktualizacja serwisu oraz jego forma.
 • Jeśli chodzi o stronę (tzw. fanpage) w serwisie społecznościowym, obowiązują podobne zasady, co w przypadku bloga. Jeśli biblioteka już go posiada, należy stworzyć kolejny, w innym serwisie społecznościowym (ich listę znajdą Państwo w tutorialach).


TEST KOŃCOWY oceniany w skali od 1 do 100.


AKTYWNOŚĆ

 • Poprzez aktywność rozumiemy udział uczestnika w dyskusjach na forum dyskusyjnym (minimum 10 postów merytorycznych). Kurs zawiera kilkadziesiąt zadań "do przemyślenia", których wykonanie nie jest obowiązkowe. Liczymy jednak na to, że będą Państwo mieli ochotę podzielić się swoimi uwagami z innymi uczestnikami kursu, a tym samym brać czynny udział w dyskusji. Jednym z założeń kursu ma być integracja środowiska bibliotekarskiego, dlatego też zachęcamy do korzystania z tej platformy kontaktu.

KURS ZALICZONY = test końcowy + rozwiązane wszystkie ćwiczenia + zrealizowane duże zadania (projekty). Pamiętaj! W każdym rozdziale znajdziesz zestaw ćwiczeń, które musisz wykonać (jeśli nie uda się odpowiedzieć na pytanie za pierwszym razem - można próbować do skutku, bez żadnych konsekwencji). Dostęp do testu końcowego możliwy będzie pod warunkiem, że zaliczysz WSZYSTKIE ćwiczenia. W przypadku testu końcowego - nie ma możliwości podawania odpowiedzi kilkakrotnie, dlatego też - jeśli Ci się nie powiedzie - przygotowany został test poprawkowy. Dodatkowo przy ocenie końcowej liczy się Państwa aktywność na forum dyskusyjnym (minimum 10 postów).
Moduł drugi
jest realizowany bez podziału na poziomy trudności. Podobnie jak w pierwszej części, każda lekcja zawiera tzw. książkę, w której umieszczono treści szkoleniowe. Aby ułatwić Państwu ich przyswajanie, wprowadzono podział na rozdziały i podrozdziały. Poniższy schemat przedstawia strukturę kursu (wykaz lekcji):

   
 1. Niezbędnik nowoczesnego bibliotekarza
 2. Open source w bibliotece
 3. Wyszukiwanie informacji
 4. Katalogi i bibliograficzne bazy danych
 5. Biblioteki cyfrowe i repozytoria
 6. Open Access
 7. Ocena informacji
 8. Strona internetowa biblioteki - część I
 9. Strona internetowa biblioteki - część II
 10. Biblioteka w serwisach społecznościowych
 11. Serwisy dla i o bibliotekarzach
 12. E-sprzedaż i e-usługi
 13. Edukacja informacyjna
 14. E-learning
 15. Bezpieczeństwo w sieci
 16. Obsługa osób wykluczonych
 17. Gry i zabawy edukacyjne
 18. W pogoni za nowością


ZESTAWY ĆWICZEŃ

 • Każda lekcja posiada odrębny zestaw ćwiczeń sprawdzających. Czas przeznaczony na rozwiązanie każdego zestawu jest ściśle określony (1 pytanie = 2 min, jeśli w zestawie znajduje się 5 pytań – na rozwiązanie mają Państwo łącznie 10 min). Jeśli nie uda się odpowiedzieć na wszystkie pytania, po upływie 24h będzie można zrobić to ponownie.

ZADANIE NR 1. Stworzenie bloga według określonych kryteriów

 • wybór portalu, na którym zostanie umieszczony blog – dowolny,
 • jeśli prowadzą już Państwo blog, nie może on być potraktowany jako projekt zaliczeniowy; należy wówczas stworzyć nowy,
 • adres bloga należy opublikować na forum dyskusyjnym w temacie: BLOGI; dzięki temu inni uczestnicy kursu będą mieli możliwość przeglądania, komentowania i bieżącego obserwowania Państwa aktywności,
 • blog musi być prowadzony przynajmniej przez MIESIĄC w trakcie trwania szkolenia, a wpisy (kilkuzdaniowe, merytoryczne) dodawane regularnie,
 • należy pamiętać o zamieszczeniu informacji O AUTORZE oraz krótkiego wstępu na temat tego, co tam można znaleźć,
 • blog musi posiadać co najmniej 20 kilkuzdaniowych wpisów,
 • oprócz tekstu na blogu powinny być umieszczone zdjęcia, odnośniki do zasobów zewnętrznych (adresy stron internetowych, polecanych serwisów/blogów, itp.),
 • szczególnie nagradzane będą inwencja twórcza i świeże pomysły,
 • tematy do wyboru:
 • kulinaria
 • moda
 • sport
 • literatura
 • kultura i sztuka
 • inny, zaproponowany przez Państwa i skonsultowany wcześniej z Tutorem kursu
ZADANIE 2. Propozycja pierwsza - wyszukiwanie i porządkowanie informacji (kwerenda)
 • Realizacja kwerendy: odpowiedz na 30 pytań sprawdzających poziom wiedzy na temat wyszukiwania informacji wykorzystując wybrane narzędzia i źródła informacji:
  • ZESTAW PYTAŃ
  • odpowiedzi należy udzielić w osobnym pliku tekstowym i przesłać za pomocą formularza
ZADANIE 2. Propozycja druga - wyszukiwanie i porządkowanie informacji (WorldCat)
 • Realizacja projektu w serwisie WorldCat. Wyszukiwanie i porządkowanie informacji wg określonych kryteriów:
  • Zadanie polega na wyborze tematu kwerendy (do uzgodnienia z tutorem), a następnie wykorzystaniu opcji społecznościowych serwisu WorldCat do stworzenia listy opisanych dokumentów na wybrany temat.
  • W tym celu w serwisie WorldCat należy utworzyć indywidualne, publiczne konto użytkownika,
  • Po dokonaniu poszukiwań na wybrany temat, należy utworzyć ze znalezionych 30 (lub więcej) dokumentów listę publiczną i przesłać ją tutorowi.
  • Uwaga – dokumenty wyszukane i umieszczane na liście mogą mieć dowolny format (książka, film, audiobook, dokument elektroniczny i każdy inny zaindeksowany w serwisie) i powinny być otagowane – jeśli dokumenty wyszukane nie zostały wcześniej otagowane należy to zrobić we własnym zakresie (co najmniej jeden przypisany tag w dowolnym języku).
  • Odpowiedź w postaci odnośnika (hiperłącza) do sporządzonej listy należy umieścić w pliku tekstowym i wysłać za pomocą formularza
ZADANIE 3. Propozycja pierwsza - Edukacja informacyjna (projekt zajęć)
 • Zaprojektowanie zajęć według wzorca podanego w lekcji Edukacja informacyjna (rozdział: Edukacja) dla dowolnie zaproponowanego tematu:
  • szukającym inspiracji polecamy skorzystanie z katalogu kompetencji medialnych i informacyjnych,
  • zajęcia mogą mieć formę: szkolenia, gry (np. gry miejskiej), konkursu lub inne,
  • należy stworzyć prezentację, która przedstawia kolejne etapy projektowania; gotową pracę zapisać w formacie PDF i przesłać za pomocą formularza,
  • prezentacja oceniana będzie w skali od 1 do 100, a najwyższą ocenę otrzymają projekty kreatywne, uwzględniające wszystkie etapy przygotowawcze (zgodnie z modelem Bjørndal i Lieberg), opisujące zajęcia, w których postacią centralną jest użytkownik, a prowadzący wchodzi w roli facylitatora (osoby wspomagającej uczenie się).
ZADANIE 3. Propozycja druga - Edukacja informacyjna (esej)
 • Esej pt. Popularyzacja nowych technologii i ich efektywne wykorzystywanie w edukacji informacyjnej powinien liczyć od 1000 do 1500 wyrazów (4-5 stron: czcionka 12 pkt, Times New Roman, odstępy (interlinia) 1,5 wiersza między wyrazami), posiadać przypisy i bibliografię. Teksty pozbawione materiałów źródłowych nie będą oceniane.


TEST KOŃCOWY oceniany w skali od 1 do 100.


AKTYWNOŚĆ

 • Poprzez aktywność rozumiemy udział uczestnika w dyskusjach na forum dyskusyjnym (minimum 10 postów merytorycznych). Kurs zawiera kilkadziesiąt zadań "do przemyślenia", których wykonanie nie jest obowiązkowe. Liczymy jednak na to, że będą Państwo mieli ochotę podzielić się swoimi uwagami z innymi uczestnikami kursu, a tym samym brać czynny udział w dyskusji. Jednym z założeń kursu ma być integracja środowiska bibliotekarskiego, dlatego też zachęcamy do korzystania z tej platformy kontaktu.


KURS ZALICZONY = test końcowy + rozwiązane wszystkie ćwiczenia + zrealizowane duże zadania (projekty). W każdym rozdziale znajdziesz zestaw ćwiczeń, które musisz wykonać (jeśli nie uda się odpowiedzieć na pytanie za pierwszym razem - można próbować do skutku, bez żadnych konsekwencji). Dostęp do testu końcowego możliwy będzie pod warunkiem, że rozwiążesz WSZYSTKIE ćwiczenia. W przypadku testu końcowego - nie ma możliwości podawania odpowiedzi kilkakrotnie, dlatego też - jeśli Ci się nie powiedzie - przygotowany został test poprawkowy. W obu testach znajdą Państwo pytania zamknięte. Na każde z nich należy udzielić TYLKO JEDNEJ odpowiedzi! Dodatkowo przy ocenie końcowej pod uwagę bierzemy Państwa aktywność na forum dyskusyjnym (minimum 10 postów merytorycznych).
Moduł trzeci jest realizowany bez podziału na poziomy trudności. Podobnie jak w pierwszej i drugiej części, każda lekcja zawiera tzw. książkę, w której umieszczono treści szkoleniowe. Aby ułatwić Państwu ich przyswajanie, wprowadzono podział na rozdziały i podrozdziały. Poniższy schemat przedstawia strukturę kursu (wykaz lekcji):

 1. Google to nie wszystko
 2. Znajdź książkę
 3. Znajdź bezpłatnie
 4. Znajdź hasło
 5. Znajdź kulturę
 6. Znajdź dobre narzędzie wyszukiwawcze
 7. Znajdź dla dziecka
 8. Znajdź drogę
 9. Znajdź osobę
 10. Znajdź cel i go wesprzyj
 11. Znajdź newsa i wydarzenie
 12. Znajdź w komórce
 13. Znajdź bloga
 14. Znajdź grafikę
 15. Znajdź przodka
 16. Znajdź dla bibliotekarza
 17. 1Znajdź przykłady dobrych praktyk


ZESTAWY ĆWICZEŃ

 • Każda lekcja posiada odrębny zestaw ćwiczeń sprawdzających. Czas przeznaczony na rozwiązanie każdego zestawu jest ściśle określony (1 pytanie = 2 min, jeśli w zestawie znajduje się 5 pytań – na rozwiązanie mają Państwo łącznie 10 min). Jeśli nie uda się odpowiedzieć na wszystkie pytania, po upływie 24h będzie można zrobić to ponownie.

ZADANIE. Kwerenda zaliczeniowa

 • odpowiedź na 30 pytań sprawdzających wiedzę z zakresu wyszukiwania informacji


TEST KOŃCOWY oceniany w skali od 1 do 100.


AKTYWNOŚĆ

 • Poprzez aktywność rozumiemy udział uczestnika w dyskusjach na forum dyskusyjnym (minimum 10 postów merytorycznych). Kurs zawiera kilkadziesiąt zadań "do przemyślenia", których wykonanie nie jest obowiązkowe. Liczymy jednak na to, że będą Państwo mieli ochotę podzielić się swoimi uwagami z innymi uczestnikami kursu, a tym samym brać czynny udział w dyskusji. Jednym z założeń kursu ma być integracja środowiska bibliotekarskiego, dlatego też zachęcamy do korzystania z tej platformy kontaktu.


KURS ZALICZONY = test końcowy + rozwiązane wszystkie ćwiczenia + zrealizowane zadanie zaliczeniowe (kwerenda). W każdym rozdziale znajdziesz zestaw ćwiczeń, które musisz wykonać (jeśli nie uda się odpowiedzieć na pytanie za pierwszym razem - można próbować do skutku, bez żadnych konsekwencji). Dostęp do testu końcowego możliwy będzie pod warunkiem, że rozwiążesz WSZYSTKIE ćwiczenia. W przypadku testu końcowego - nie ma możliwości podawania odpowiedzi kilkakrotnie, dlatego też - jeśli Ci się nie powiedzie - przygotowany został test poprawkowy. W obu testach znajdą Państwo pytania zamknięte. Na każde z nich należy udzielić TYLKO JEDNEJ odpowiedzi! Dodatkowo przy ocenie końcowej pod uwagę bierzemy Państwa aktywność na forum dyskusyjnym (minimum 10 postów merytorycznych).Na ukończenie każdego modułu szkolenia od momentu "pierwszego wejścia do kursu" mają Państwo 90 dni. Prosimy nie zwlekać z przesyłaniem zadań zaliczeniowych i nie czekać do ostatniej chwili. Po wyznaczonym terminie formularze do przesyłania zadań będą zablokowane. Ocena łączna jest podawana w procentach i stanowi średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

Potwierdzeniem ukończenia kursu jest zaświadczenie, które do każdego użytkownika jest wysyłane droga elektroniczną w postaci pliku PDF.

Ostatnia modyfikacja: Wednesday, 17 July 2013, 11:30